Câu 1:Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Bạn đã chọn sai Đáp án đúng: D. 54 (m/s)

Phương pháp giải

Do khi x đến dương vô cùng thì y đến âm vô cùng nên a âm đồ thị cắt Oy tại điểm có tung độ âm nên d âm y2 = 3ax2 +2bx+c Từ đồ thị hàm số suy ra 2 điểm cực trị của hàm số có một điểm âm và một điểm dương trong đó điểm dương xa O hơn điểm âm tức là có trị tuyệt đối lớn hơn.

Các bước giải

Do khi x đến dương vô cùng thì y đến âm vô cùng nên a âm đồ thị cắt Oy tại điểm có tung độ âm nên d âm y2 = 3ax2 +2bx+c

Lưu ý: Khi ta đọc số từ trái qua phải hay từ cao xuống thấp Khi ta đọc số từ trái qua phải hay từ cao xuống thấp Lưu ý: Khi ta đọc số từ trái qua phải hay từ cao xuống thấp

Cho e hỏi giảm giá có được giảm giá cho các chuyên đề ko ạ, hay chỉ áp dụng cho cả khóa học ạ. Ví dụ e mua 1 chuyên đề trong khóa học đó có đc giảm giá chuyên đề đó ko ạ ?

Phan Hải12/06/2017

Cho e hỏi giảm giá có được giảm giá cho các chuyên đề ko ạ, hay chỉ áp dụng cho cả khóa học ạ. Ví dụ e mua 1 chuyên đề trong khóa học đó có đc giảm giá chuyên đề đó ko ạ ?

Phan Hải12/06/2017

Cho e hỏi giảm giá có được giảm giá cho các chuyên đề ko ạ, hay chỉ áp dụng cho cả khóa học ạ. Ví dụ e mua 1 chuyên đề trong khóa học đó có đc giảm giá chuyên đề đó ko ạ ?

Số câu đã làm

3/100

Số câu đã làm

Số câu đã làm

4

+0.25