CHÚC MỪNG !

Bạn vừa hoàn thành 10 câu đầu tiên

6 câu đúng 4 câu sai
Hủy bỏ Đi tiếp
Số câu đã làm

3/100

Số câu đã làm

Số câu đã làm

4

+0.25

Bỏ qua câu hỏi này

Bạn có chắc chắn muốn bỏ qua câu hỏi này?

Đồng ýHủy bỏ

Lưu bài

Bạn có muốn lưu lại câu hỏi này?

Lưu lạiHủy bỏ

Note

Đồng ýHủy bỏ

Báo lỗi

GửiHủy bỏ

Bạn cần phải đăng nhập để tiếp tục!

Đăng nhập!