THỬ THÁCH

Bạn có muốn thử thách bản thân với những dạng bài cực khó ?

6 câu đúng 4 câu sai
Hủy bỏ Thử thách
Số câu đã làm

3/100

Số câu đã làm

Số câu đã làm

4

+0.25

Bỏ qua câu hỏi này

Bạn có chắc chắn muốn bỏ qua câu hỏi này?

Đồng ýHủy bỏ

Lưu bài

Bạn có muốn lưu lại câu hỏi này?

Lưu lạiHủy bỏ

Note

Đồng ýHủy bỏ

Báo lỗi

GửiHủy bỏ