Sai rồi!

Chính xác!

Dốt quá!

Đỉnh!

Câu 1:Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Câu hỏi tiếp theo
Số câu đã làm

3/100

Số câu đã làm

Số câu đã làm

4

+0.25

Bỏ qua câu hỏi này

Bạn có chắc chắn muốn bỏ qua câu hỏi này?

Đồng ýHủy bỏ

Lưu bài

Bạn có muốn lưu lại câu hỏi này?

Lưu lạiHủy bỏ

Note

Đồng ýHủy bỏ

Báo lỗi

GửiHủy bỏ