Vừng ơi là cuốn sách tham khảo tiện ích được biên soạn theo hướng đánh giá năng lực dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 bao gồm:

 • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
 • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
 • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
 • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Vừng ơi là sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát Công ty đã có 5 năm kinh nghiệm làm giáo dục trực tuyến với sản phẩm Tuyensinh247.com vì vậy Vừng ơi là sản phẩm được tạo ra bởi đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiều kinh nghiệm và giàu sáng tạo bám sát với những nội dung mới nhất.

Nhận xét của học sinh

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

Nhận xét của giáo viên

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

 • “Phải đi thi mới thấy việc nắm chắc kiền thức nền tảng cực kỳ có ích! Mình làm xong hết các câu hỏi lý thuyết và bài tập dễ trong đề cực nhanh và tự tin.”

Nhận xét của giáo viên

Chọn lớp, chọn môn bạn muốn học thử: Lớp 12 Môn Toán